7 valkuilen tijdens een afstudeerstage

Ga jij binnenkort beginnen met je afstudeerstage? Je wilt natuurlijk succesvol jouw diploma behalen, maar hou rekening met de volgende valkuilen voordat je gaat afstuderen. Het kan veel problemen en vertraging voorkomen.

 

1.    Gebrekkige afstemming met begeleiders


Gedurende het afstudeertraject heb je over het algemeen twee begeleiders, namelijk je schoolbegeleider en je bedrijfsbegeleider. Zorg dat beide begeleiders op de hoogte zijn van de inhoud van jouw afstudeeropdracht, planning en werkwijze. Je begeleiders moeten hiermee akkoord zijn. 
Op deze manier voorkom je dat tijdens de verdediging blijkt dat jouw opdracht niet aansluit bij de schoolcriteria of niet goed is uitgevoerd. Toets tijdens tussentijdse feedbackmomenten of jouw schoolbegeleider en bedrijfsbegeleider nog steeds achter jouw werkwijze staan. 

 

2.    Niet voldoen aan beoordelingscriteria


Iedere hogeschool of universiteit stelt bepaalde criteria aan een afstudeeropdracht. De beoordeling van je afstudeeropdracht en -traject is hiervan afhankelijk. Als je niet voldoet aan deze criteria kan het voorkomen dat je niet verder mag met je afstudeeropdracht. Om dit te voorkomen is het van belang dat je zicht hebt op deze criteria; je kunt je schoolbegeleider hiernaar vragen. Inzicht in de beoordelingscriteria kunnen je ook helpen bij het halen van een hoger cijfer.  

 

3.    Onvoldoende of niet HBO/WO-waardige opdracht


Het niveau en de eigenschappen van de onderzoeksopdracht heeft een grote invloed op de uiteindelijke beoordeling. Sommige bedrijven geven een opdracht die niet past bij de criteria van je opleiding of die simpelweg te eenvoudig is. Meestal moet je een complexer onderzoek uitvoeren dan waar de primaire vraag ligt van het bedrijf. Het komt regelmatig voor dat er bij de uiteindelijke verdediging wordt opgemerkt dat de opdracht niet HBO-/WO-waardig is. Toets dus voordat je aan je afstudeeropdracht begint of deze wel voldoet aan de criteria van je hogeschool of universiteit. Ook hier staat de afstemming met je begeleiders centraal. 

StageMax bespreekt vooraf met opdrachtgevers hoe een opdracht ingericht moet worden en bekijkt of de opdracht aan het niveau voldoet. Toets dit nog wel met de criteria van jouw opleiding. 

 

4.    Onvoldoende kwaliteit van onderzoek


Op de meeste HBO-opleidingen doe je weinig ervaring op met het doen van onderzoek op wetenschappelijk niveau. Het uitvoeren van een gedegen en representatief wetenschappelijk onderzoek vraagt van veel studenten meer dan ze van tevoren hadden gedacht. 
Door voldoende aandacht te besteden aan de onderzoeksopzet en hierover te discussiëren met jouw begeleiders voorkom je een gebrek aan kwaliteit tijdens het onderzoek. De betrouwbaarheid van de gekozen bronnen spelen hierin een grote rol. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen de opdracht, de resultaten en je oplossingsplan. 

 

5.    Onvoldoende onderzoekconclusies 


Naast problemen in de kwaliteit van je onderzoek gaan veel studenten de mist in bij het formuleren van de conclusies uit het onderzoek. Het kan zo zijn dat je onopgemerkt bepaalde ideeën hebt ontwikkeld over het probleem doordat je bijvoorbeeld een geruime tijd hebt gewerkt bij het bedrijf tijdens je onderzoek. Niet onderbouwde ideeën moet je vermijden in de onderzoeksconclusies. Dit zijn conclusies die gebaseerd zijn op jouw aannames of niet eerder in je onderzoeksresultaten naar voren zijn gekomen. Voorkom dit door je bij iedere conclusie af te vragen ‘Is dit daadwerkelijk zo?’, ‘Waar heb ik dit op gebaseerd?’ of ‘Kan ik dit met zekerheid concluderen uit mijn onderzoeksresultaten?’. 


6.    Niet uitvoerbaar oplossingsplan


Na het opstellen van de conclusies wordt er een oplossingsplan opgesteld. Een van de meest belangrijke aspecten die je je moet afvragen is of het plan daadwerkelijk een oplossing biedt voor het probleem. Daarbij is het van groot belang dat jouw oplossingsplan uitvoerbaar is voor het bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten, het tijdsbestek en de betrokken personeelsleden. 

 

7.    Te weinig tijd


Een laatste valkuil, die je voornamelijk in eigen handen hebt, is het te laat afronden van jouw afstudeeropdracht. Je kunt voorkomen dat je in tijdnood komt door een goede en uitgebreide planning te maken. Houd er in de planning rekening mee dat er, met name tijdens een veldonderzoek, veel factoren kunnen zijn die onverwachts je planning ophouden. Denk bijvoorbeeld aan respondenten die laat of misschien wel niet reageren. Daarbij kan het zijn dat je bij het bedrijf gedurende je opdracht ook nevenwerkzaamheden verricht. Indien je hier gedurende je stageperiode te veel tijd aan besteed, kan het zijn dat jij met je onderzoek in de knoei komt. Voorkom dit door hier duidelijke afspraken over te maken met je bedrijfsbegeleider. In veel gevallen zal je hogeschool je daarbij afraden of zelfs verbieden mee te werken in het bedrijf. 

Welkom

Download onze whitepaper

Bent u op zoek naar meer informatie over stagiairs, afstudeerders of starters binnen uw vakgebied? Download dan gratis onze whitepaper.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Vakgebied:

Inloggen

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of maak gratis een account aan.

Wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en ontvang
een nieuw wachtwoord in je e-mailbox.