Veelgemaakte scriptiefouten

StageMax wil stagiairs en afstudeerders graag ondersteuning bieden bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of afstudeerrapport. Wij zien dagelijks veel onderzoeksvoorstellen voorbij komen. Daardoor weten wij uit ervaring welke foutjes er vaak in sluipen en waar de meeste studenten moeite mee hebben. We hopen jullie hiervoor te behoeden door een aantal nuttige tips te geven, zodat je deze veelgemaakte fouten kunt voorkomen.

Scriptie nakijken 

Definities

Leg een term of afkorting uit wanneer je deze voor het eerste noemt. Geef hier een definitie van en licht dit toe. Een scriptie/afstudeeropdracht is niet alleen bedoeld voor technici die diep in de materie zitten. Je scriptie moet zo helder zijn dat een leek (iemand zonder specifieke voorkennis) het ook kan snappen.

 

Afkortingen 

In een formele tekst zoals een afstudeerrapport gebruik je geen informele afkortingen zoals enz., etc., c.q., i.v.m., i.p.v. of t/m. Schrijf dit voluit: tot en met. Bovendien kun je de afkortingen ‘enzovoorts’ en ‘et cetera’ sowieso beter vermijden in een opsomming.

 

Opsommingstekens

Na een opsommingsteken, zoals bijvoorbeeld een bullet, eindig je je zin nooit met een komma, punt of puntkomma. Als na de bullet een vraag volgt, dan eindig je de zin uiteraard wel met een vraagteken.
 
Voorbeeld 
Correct: zonder punt of puntkomma’s
Risico’s worden in projecten vaak als volgt gedefinieerd:                    
- Beschrijving van het risico    
- Beschrijving van oorzaak en gevolg            
- Kans van optreden (procentueel)            
- Gevolg in tijd en geld (gekwantificeerd)        

 

Incorrect: met puntkomma’s en punt
Risico’s worden in projecten vaak als volgt gedefinieerd:                    
- Beschrijving van het risico;    
- Beschrijving van oorzaak en gevolg;            
- Kans van optreden (procentueel);            
- Gevolg in tijd en geld (gekwantificeerd).    

 

Los of aan elkaar?

Nederlands is een synthetische taal. Dat betekent dat je woorden zoveel mogelijk aan elkaar schrijft. Een samenstelling met een buitenlands (leen)woord en een Nederlands woord schrijf je aan elkaar (bijvoorbeeld: toiletreiniger of softwareontwikkelaar), terwijl je een samenstelling van twee Engelse woorden los/niet aan elkaar schrijft. 


Ampersand (&-teken) en slash (/-teken)

In een lopende zin hoor je in een formele tekst zoals een afstudeerrapport geen ampersand (&-teken) of slash (/-teken) te gebruiken. Schrijf deze voluit: ‘en’ of ‘of’.
Er is een uitzondering waarbij je de ampersand gebruikt in een afstudeerrapport, namelijk wanneer je een bron aan het einde van de zin (ofwel een inhoudsgerichte bronvermelding) tussen haakjes vermeldt. Wanneer je een bron in de lopende zin (ofwel een auteursgerichte bronvermelding) vermeldt, gebruik je géén ampersand.

Voorbeeld
Correct:Narratieven kunnen de motivatie van de lezer verhogen doordat deze zich in het verhaal verliest” (Green & Brock, 2000)
Correct:Green en Brock (2001) beweren in hun artikel dat…
Incorrect:Green & Brock (2001) beweren in hun artikel dat…

 

Bronvermelding

Je verwijst niet naar een bron door simpelweg de URL te noemen. Je dient onder andere de auteur, titel en het jaar van publicatie van de bron te noteren. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe je wetenschappelijk artikel gerapporteerd dient te worden.

Auteur (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift waarin artikel verschijnt, volumenummer (issuenummer), paginanummers.
 
Specifiek voorbeeld: Dunlop, S., Wakefield, M., & Kashima, Y. (2008). Can you feel it? Negative emotion, risk, and narrative in health communication. Media Psychology, 11 (1), 52-75.
 
De titel van een boek noteer je in italics, terwijl je de titel van een artikel juist niet schuingedrukt noteert. De bronvermelding verschilt dus sterk voor diverse bronnen. Daarom raadt StageMax je aan om deze nuttige tips voor correcte bronvermelding eens door te lezen.

 

Dubbele punt

Na een dubbele punt gebruik je geen hoofdletter. Er zijn echter twee uitzonderingen:
Wanneer het woord sowieso al met een hoofdletter geschreven wordt, zoals een naam        Voorbeeld: De stad die aan drie landen grenst: Maastricht 
Wanneer er een citaat volgt na de dubbele punt. In dit geval volgen er dubbele aanhalingstekens na de dubbele punt en begin je het eerste woord met een hoofdletter    Voorbeeld: Henk zei: Ja, dat vind ik ook”. 

In andere gevallen schrijf je dus geen hoofdletter na een dubbele punt.
Voorbeeld: "Marktonderzoek bestaat uit twee typen onderzoek: deskresearch en fieldresearch."

 

Lettertype

Het staat erg slordig als je een stuk tekst uit een ander bestand kopieert en lappen tekst in je onderzoeksvoorstel of plan van aanpak dus uit verschillende lettertypes en/of lettergroottes bestaan. Hanteer één lettertype. Voor scripties worden vaak duidelijke en zakelijke lettertypes als Times New Roman, Verdana, Calibri of Arial met lettergrootte 10 of 11 gebruikt. In scripties en afstudeerrapporten wordt doorgaans een regelafstand van 1,15 of 1,5 gehanteerd.

 

Bedrijfsnaam

Niets is zo onprofessioneel dan de naam van het bedrijf waar je gaat afstuderen verkeerd spellen. Daarmee maak je geen goede (eerste) indruk. Dit komt een stuk vaker voor dan je zou denken. Als je twijfelt, check dan gewoon eventjes op de website van het bedrijf. 
Wij ontvangen bijvoorbeeld veel e-mails waarin we met “Beste Stagemax” worden aangesproken, terwijl onze bedrijfsnaam StageMax is.

 

Verbindingsteken

Een samenstelling die bestaat uit een woord en een afkorting, schrijf je met een verbindingsteken (streepje) ertussen.
Voorbeeld: ERP-systeem (correct) versus ERP systeem (incorrect)

 

Cijfers

Cijfers tot en met 20 schrijf je doorgaans volledig uit in formele teksten. Je schrijft dus ‘drie’ in plaats van ‘3’. Een uitzondering hierop zijn de methode- en resultatensectie van je scriptie of afstudeerrapport. Hierin komen vaak percentages (33,7%) of exacte cijfers (2,31) voor die je uiteraard wel gewoon met cijfers schrijft.

 

Theorieën en modellen

Wanneer je een theorie of een model noemt in je theoretisch kader, vergeet dan niet om de originele bron en het jaar van publicatie van deze theorie/dit model te vermelden!
Met originele bron wordt de primaire bron bedoeld, ofwel de uitvinder van de theorie of het model en niet een secundaire bron zoals een website of boek waarin de theorie of het model aan bod komt.

Als je bijvoorbeeld in een marketingplan het 4P-model (Product, Prijs, Plaats, Promotie) ofwel de marketinginstrumentenmix aanhaalt, dan dien je hierbij de primaire bron, ofwel de oorspronkelijke uitvinder, te vermelden en niet een secundaire bron zoals de marketingwebsite waar je het vandaan hebt geplukt te vermelden. Die marketingwebsite heeft dat model namelijk niet zelf uit gevonden, maar overgenomen van de originele bron.

Voorbeeld
Correct: “Volgens de marketinginstrumentenmix (McCarthy, 1960) is…
Correct: “Volgens het 4P-model van McCarthy (1960) is...
Incorrect: “Volgens de marketinginstrumentenmix (123Marketing.nl, 2014) is…
Incorrect: “Volgens de marketinginstrumentenmix (MarketingManagement.nl, 2011) is…

 

Ik/wij/hij/zij-vorm

Het is in formele teksten zoals een afstudeerrapport ongebruikelijk om in de ‘ik-vorm’ te schrijven. Je kunt dit vermijden door ‘ik’ te vervangen door ‘de student’ of door er een passieve zinsvom van te maken. Schrijf dus niet: “Ik zal onderzoeken welke methode effectiever is”, maar “De student zal onderzoeken welke methode effectiever is“ of “Er zal onderzocht welke methode effectiever is”.

Verwijs ook niet naar bedrijven met informele persoonlijke voornaamwoorden zoals “Ze zijn actief in de telecombranche”, maar door de naam van het bedrijf te noemen: “Vodafone is actief in de telecombranche”.

 

Moeten

Ik moet gaan onderzoeken hoe...” klinkt alsof je iets met tegenzin doet, omdat het móét vanuit je opleiding of het bedrijf. Vervang dit door ‘zal’ of maak er een passieve zinsvorm van.
Dus: “De student zal onderzoeken...” of “Er zal onderzocht worden hoe...

 

Welkom

Download onze whitepaper

Bent u op zoek naar meer informatie over stagiairs, afstudeerders of starters binnen uw vakgebied? Download dan gratis onze whitepaper.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Vakgebied:

Inloggen

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of maak gratis een account aan.

Wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en ontvang
een nieuw wachtwoord in je e-mailbox.