Deskresearch

Een belangrijk onderdeel van veel stage-/afstudeeronderzoeken is deskresearch. Hierbij ga je op zoek naar bestaande gegevens die van toepassing zijn voor jouw onderzoek. Vaak kun je op deze manier relevante informatie verkrijgen over marktgegevens, ontwikkelingen of andere cijfers. De kwaliteit van je bronnen zijn van groot belang tijdens de deskresearch.

 

Het selecteren van bronnen

Afhankelijk van je onderzoek is er een groot aantal informatiebronnen beschikbaar waar je kan zoeken naar relevantie informatie. Veelgebruikte bronnen zijn:

 

 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens van brancheorganisaties
 • Websites of online publicaties
 • Vakbladen
 • (Studie-)boeken
 • Online databases of gegevensbanken
 • Nieuws-/dagbladen
 • Data uit eerder onderzoek (door bijvoorbeeld onderzoeksbureaus)

 

Het beoordelen van bronnen

Voornamelijk op internet zijn er talloze bronnen met informatie te vinden, maar niet elke bron is even betrouwbaar. Het is daarom van belang dat je achterhaalt of de informatie wel écht waar is en of het een mening of een feit betreft. Ook is het aan te bevelen om te achterhalen wie de auteur van de bron is. Iedereen kan zich namelijk voordoen als een expert via internet. Wat betreft journalistieke informatie dien je alert te zijn op bronnen met een hoge amusementswaarde. Tot slot is het belangrijk te weten of een bron recent is. Informatie kan namelijk al achterhaald of gewoon niet meer actueel zijn.  

 

Met betrekking tot bronnen uit eerder marktonderzoek zijn de volgende aspecten belangrijk om je af te vragen:

 • Zijn de onderzoeksresultaten recent?
 • Wat was de context van het onderzoek?
 • Is het onderzoek gericht op dezelfde doelgroep als jouw onderzoek?
 • Is het onderzoek representatief? (let op de steekproefgrootte en eventuele non-respons)
 • Is het onderzoek betrouwbaar en nauwkeurig uitgevoerd?

 

Interessante informatiebronnen voor marktonderzoek

Wat betreft marktonderzoek zijn de volgende bronnen wellicht interessant:

Welkom

Download onze whitepaper

Bent u op zoek naar meer informatie over stagiairs, afstudeerders of starters binnen uw vakgebied? Download dan gratis onze whitepaper.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Telefoon:
E-mailadres:
Vakgebied:

Inloggen

Log in met je e-mailadres en wachtwoord, of maak gratis een account aan.

Wachtwoord vergeten

Vul je e-mailadres in en ontvang
een nieuw wachtwoord in je e-mailbox.